Squares with Concentric Circles by  Vassily Kandinsky

Squares with Concentric Circles by Vassily Kandinsky

אודות

פואטי הוא אתר השירה של נורית כהנא, משוררת ישראלית מחיפה.  מילדות התעניינה בעיקר ביצירות ספרות קלאסית ובכתיבה - בתהליך יצירת פרוזה ושירה מקרקע המציאות.

נורית פרסמה 3 קובצי שירה בעברית, הראשון ביניהם, "הקרנת חצות", זכה במענק קרן יהושוע רבינוביץ' לאמנויות.

מלבד כתיבת שירה, נורית עבדה כעיתונאית ב’הארץ’. כתיבתה התמקדה בנושאים חברתיים  ובשוויון מגדרי.

נורית היא בעלת תואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה.
בשנות השבעים המוקדמות הייתה פעילה בתנועה הפמיניסטית הישראלית.